Garantiebeleid

Wat is het garantiebeleid op jullie producten?

Wij streven ernaar om hoogwaardige oplaadbare tafellampen te leveren en streng kwaliteitscontroles uit te voeren voordat onze producten de deur uitgaan. We willen dat u tevreden bent met uw aankoop en bieden daarom een garantie op onze producten. Hieronder vindt u ons garantiebeleid:

1. Garantieperiode

Wij bieden een garantieperiode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt fabricagefouten en defecten die zich voordoen onder normale gebruiksomstandigheden.

2. Gedekte items

Onze garantie dekt materiaal- en fabricagefouten die invloed hebben op de functionaliteit of prestaties van onze oplaadbare tafellampen. Dit omvat bijvoorbeeld defecte schakelaars, batterijproblemen, problemen met de oplaadpoort, verlichtingsstoringen en andere soortgelijke defecten.

3. Uitsluitingen

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongevallen, onjuiste installatie, wijzigingen, misbruik, verwaarlozing of normale slijtage. Bovendien dekt de garantie geen schade als gevolg van onjuiste opslag, blootstelling aan extreme temperaturen, langdurige vochtigheid of andere externe omstandigheden die buiten onze controle liggen.

4. Garantieprocedure

Indien u een defect ontdekt binnen de garantieperiode, vragen wij u vriendelijk om onmiddellijk contact met ons op te nemen. Wij zullen u begeleiden bij de garantieprocedure en u voorzien van instructies voor het retourneren van het defecte product. Zorg ervoor dat u het product veilig verpakt voordat u het terugstuurt.

5. Beoordeling en reparatie/vervanging

Na ontvangst van het defecte product zullen wij het grondig beoordelen en de garantieclaim verifiëren. Indien het defect binnen de garantievoorwaarden valt, zullen wij naar eigen goeddunken het product repareren of vervangen. Als een exacte vervanging niet mogelijk is, behouden wij ons het recht voor om een vergelijkbaar product aan te bieden.

6. Verzendkosten

De kosten voor het retourneren van het defecte product naar ons zijn voor uw rekening. Als het product binnen de garantievoorwaarden valt, zullen wij de kosten voor het retourneren van het gerepareerde of vervangen product naar u vergoeden.

7. Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid onder deze garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte product volgens de voorwaarden van dit garantiebeleid. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten.

Het is belangrijk op te merken dat ons garantiebeleid geen afbreuk doet aan uw wettelijke rechten met betrekking tot garantie en consumentenbescherming volgens de geldende wetgeving.

Mocht u vragen hebben over ons garantiebeleid of een garantieclaim willen indienen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. We staan klaar om u te helpen en uw tevredenheid met onze producten te waarborgen.

info@nobel-lights.com

Dank u voor uw vertrouwen in ons en uw interesse in onze tafellampen.